logo hydrobudowa

Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk
REGON: 369237762, NIP: 5833281178
Wysokość kapitału zakładowego: 2.005.000,00 PLN
( Opłacony w całości )

BAZA SPRZĘTU
ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 Gdańsk
tel.: 58 301 26 61, 58 307 27 75, 58 888 28 40
email: mbela@hydrobudowa.com

ZAKŁAD PREFABRYKACJI
ul. Opłotki 9, 80-730 Gdańsk
tel.: 58 300 00 09
email: ijanus@hydrobudowa.com

KONTAKT 588882830   Sekretariat 588882831   Jarosław Flont 588882832   Waldemar Nowak, Tomasz Rybka 588882833   Anna Jegorow, Jacek Śledź 588882834   Wioleta Pryciak, Iwona Janus 588882835   Agnieszka Szewel, Paweł Kwiek 588882836   Mirosław Jaroszewicz 588882840   Małgorzata Bela, 588882841   Dariusz Ostrowski